5 951
2

Chciałabym krótko wyjaśnić jak wyglądała droga od pracy w banku do doradztwa w szerokim rozumieniu tego słowa. Z racji zajmowanego stanowiska służbowego w banku miałam systematyczne kontakty z osobami wykonującymi zawód pośrednika kredytowego. Przez pewien czas pełniłam funkcję ich opiekuna i z tej racji bliski kontakt pozwalał na merytoryczną ocenę ich umiejętności. Mogłam oceniać ich poziom zawodowy i weryfikować swoje poglądy związane z pośrednictwem kredytowym, jako działalnością wykonywaną...

czytaj więcej